หน้าแรก
 
เหตุของผู้ไม่เจริญ พิมพ์
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“คนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน

เกียจคร้าน มีความมุทะลุ

ข้อนั้นเป็นเหตุของผู้ฉิบหาย”


ขุ. สุ. ๒๕/๓๔๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org