หน้าแรก
 
เครื่องนำไปของชีวิต พิมพ์
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 “ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำไป

เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน

ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย”


สํ. ส. ๑๕/๗๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org