หน้าแรก
 
มั่นคงดั่งขุนเขา พิมพ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“ภูเขาหินแท่งทึบไม่สั่นสะเทือนเพราะลม ฉันใด

บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น ”


ขุ. ธ. ๒๕/๒๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org