หน้าแรก
 
ผู้ทำบาปกรรม พิมพ์
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

มีความรู้มาก แต่ชอบทำบาปกรรม

ไม่ประพฤติธรรมเลย

ถึงจะรู้วิชาตั้งพันอย่าง

เมื่อยังไม่ถึงจริยธรรม

ก็อาศัยวิชานั้นพ้นความเดือดร้อนไม่ได้


เสตเกตุชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org