หน้าแรก
 
ไม่ชื่อว่าคนดี พิมพ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ที่ประชุมที่ไม่มีคนดี
ไม่ชื่อว่าเป็นที่ประชุม
คนที่ไม่พูดถึงคุณธรรม
ไม่ชื่อว่าคนดี


มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๐๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org