หน้าแรก
 
ผู้สงบ 3 พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“ผู้สงบ เว้นบาป ฉลาดพูด ไม่ฟุ้งซ่าน

ย่อมขจัดบาปธรรมเสียได้

เหมือนลมกำจัดใบไม้ฉะนั้น ”


ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org