หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญา 4 พิมพ์
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

“ผู้ขบคิดปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ ไม่ทำกรรมชั่ว
อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลย
ไม่ละทางแห่งประโยชน์ที่มาถึงตามเวลา
บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนอย่างนั้นว่า ผู้มีปัญญา ”


ขุ. ชา. จต?ตา ฬีส. ๒๗/๕๔๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org