หน้าแรก
 
ผู้สร้างสรรค์โลก พิมพ์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
“ผู้ใด เมื่อผู้อื่นล่วงเกินอยู่
ตนเองกับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้
ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นอาภาระ
เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม”


กัสสปมันทิยชาดก ๒๗/๑๓๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org