หน้าแรก
 
สิ่งลวงตา พิมพ์
๓ มีนาคม ๒๕๔๘

“ความทุกข์ย่อมครอบงำคนประมาท

โดยลักษณะอาการว่าเป็นความสุข ”


สุปปวาสาสูตร ๒๕/๑๓๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org