หน้าแรก
 
ผู้เศร้าโศกในโลกทั้งสอง พิมพ์
๖ มีนาคม ๒๕๔๘

“ผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก

ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง

เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน ”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org