หน้าแรก
 
ผู้ยินดีในโลกทั้งสอง พิมพ์
๗ มีนาคม ๒๕๔๘

“ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้ว ย่อมยินดี

ชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง

เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุขคติย่อมยินดียิ่งขึ้น ”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org