หน้าแรก
 
นินทา พิมพ์
๙ มีนาคม ๒๕๔๘
“คนนั่งนิ่ง เขาก็นินทา
คนพูดมาก เขาก็นินทา
แม้แต่คนพูดพอประมาณ เขาก็นินทา
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก ”


ข. ชา. ๒๕/๖๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org