หน้าแรก
 
ทางมาแห่งความเสื่อม พิมพ์
๕ เมษายน ๒๕๔๘

“คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา
และนักเลงการพนัน
ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้วๆ
ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย”


สุ. ขุ. ๒๕/๓๔๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org