หน้าแรก
 
พิจารณาตนเอง พิมพ์
๖ เมษายน ๒๕๔๘

“ไม่ควรฟังคำก้าวร้าวของคนอื่น
ไม่ควรมองดูการงานของคนอื่น
ที่เขาทำแล้ว และยังไม่ได้ทำ
ควรพิจารณาดูแต่การงานของตน
ที่ตนทำแล้ว และยังไม่ได้ทำเท่านั้น”


ขุ. ธ. ๒๕/๒๑

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org