หน้าแรก
 
อิ่มด้วยปัญญา พิมพ์
๑๑ เมษายน ๒๕๔๘

“บรรดาความอิ่มทั้งหลาย
ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ
ผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกาม
ตัณหาทำผู้อิ่มด้วยปัญญาไว้ในอำนาจไม่ได้"


ขุ. ชา. ทุ. วาทส. ๒๗/๓๒๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org