หน้าแรก
 
การทำงาน พิมพ์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

หน้าที่การงานที่ดำเนินการไปโดยไม่พินิจ
ไม่คิดให้ถ้วนพี่เสียก่อน
ย่อมมีผลที่เลวร้าย
เหมือนผลในแง่เสียของยา


โสมมัสสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๔๕

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org