หน้าแรก
 
ชีวิตลิขิตได้ พิมพ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

จะโชคดี ตัวก็ทำเอง

จะโชคร้าย ตัวก็ทำเอง

จะโชคดีหรือโชคร้าย

จะมีใครอื่นมาทำให้อีกคนหนึ่งได้เล่า


สิริกาฬกัณณิชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๙๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org