หน้าแรก
 
สิ่งที่ประเสริฐที่สุด พิมพ์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ตัวเรานั่นแหละ ดีที่สุด

ประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุด

ฝึกฝนตนเองดีทีเดียว

จะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลัง


มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา.๒๘/๙๔๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org