หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญา 3 พิมพ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ผู้มีปัญญาเหล่าใด ประกอบด้วยศีล

ยินดีในความสงบด้วยปัญญา

ผู้มีปัญญาเหล่านั้น

เว้นไกลจากความชั่วแล้ว ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น


ขุ. จตุกฺก. ๒๗/๑๔๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org