หน้าแรก
 
ผู้อกตัญญู พิมพ์
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

ผู้มี(มารดา) บิดาเลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้

ไม่บำรุง(มารดา) บิดา

ประพฤติผิดใน(มาราด) บิดาย่อมเข้าถึงนรก


ขุ. ชา. สตฺตติ. ๒๘/๖๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org