หน้าแรก
 
ผู้ประทุษร้ายมิตร พิมพ์
๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด

ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้นั้น

เพราะผู้ประทุษร้ายมิตร

เป็นคนเลวทราม


ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๒๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org