หน้าแรก
 
คนมีโชค พิมพ์
๖ มิถุนายน ๒๕๔๘
คนไม่มีโชค มีศิลป์หรือไม่มีศิลป์ก็ตาม

ขวนขวายรวบรวมทรัพย์ใดไว้เป็นอันมาก

ส่วนคนมีโชคย่อมบริโภคทรัยพ์เหล่านั้น


ชุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๑๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org