หน้าแรก
 
พระจันทร์พ้นจากเมฆ พิมพ์
๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

ผู้ใดทำกรรมชั่วแล้ว ละเสียได้ด้วยกรรมดี

ผู้นั้นย่อมยังโลกนั้นให้สว่าง

เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น


ม.ม.๑๓/๔๘๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org