หน้าแรก
 
คนฉลาด พิมพ์
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

คนฉลาดไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คลอนแคลน

มีปัญญา สำรวมอินทรีย์ มีมิตรดี

พึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้


ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org