หน้าแรก
 
ผู้ถูกหลอกลวง พิมพ์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
ผู้ถูกมานะหลอกลวง เศร้าหมองอยู่ในสังขาร

ถูกลาภและความเสื่อมลาภย่ำยี ย่อมไม่ลุถึงสมาธิ


ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๓

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org