หน้าแรก
 
คนโง่ พิมพ์
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

คนโง่ ถึงจะมียศศักดิ์ ก็ตกเป็นเบี้ยล่างของคนมีปัญญา

เมื่อมีกิจการต่างๆ เกิดขึ้น

กิจการใด คนฉลาดจัดการได้ละเอียดเรียบร้อย

กิจการนั้น คนโง่ย่อมถึงความมืดมน


สิริมันทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๑๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org