หน้าแรก
 
คนเขลา พิมพ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

คนเขลาย่อมซูบซีด เพราะคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

เพราะเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด


สํ. ส. ๑๕/๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org