หน้าแรก
 
ผู้มีทุกข์ในภายหน้า พิมพ์
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘

ผู้ใดมัวแต่รักษาของรักอยู่ ด้วยถือว่าเรารักของเรา

ทำตัวเหินห่างจากความดี เสพสมอยู่แต่ของรัก

เหมือนคนเหล้าเฝ้าเสพสุราเจือยาพิษอยู่

ผู้นั้น ย่อมได้รับความทุกข์ในภายภาคหน้า


มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๗๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org