หน้าแรก
 
ผู้มีสติ พิมพ์
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ

สังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นแห่งอุปธินั้น ย่อมเบาบาง


อง.อฎฐก. ๒๓/๑๕๒

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org