หน้าแรก
 
ผู้ไม่โกรธ พิมพ์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

ผู้ไม่โกรธ ฝึกตนแล้ว เป็นอยู่สม่ำเสมอ

หลุดพ้นเพราะรู้ชอบ สงบ ระงับ คงที่ จะมีความโกรธมาแต่ไหน


ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org