หน้าแรก
 
เครื่องปรากฏ พิมพ์
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟ

พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแคว้น สามีเป็นเครื่องปรากฏของสตรี


ขุ. ชา. มหา. 28/386

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org