หน้าแรก
 
ผู้ไม่เสื่อมจากธรรม พิมพ์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ภิกษุรื่นรมย์ยินดีในธรรม ใคร่ครวญธรรม

และระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม


ขุ. ธ. 25/65

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org