หน้าแรก
 
วัฏฏะสงสาร พิมพ์
๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

โลกถูกมฤตยูกำจัด ถูกชราล้อมไว้

ไม่มีผู้ต้านทาน ย่อมเดือนร้อนเป็นนิตย์

ดุจคนต้องโทษต้องทำตามอาชญาฉะนั้น


ขุ. เถร. 26/335

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org