หน้าแรก
 
ทำบุญ 238 วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
พุทธศาสนิกชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน พระภิกษุสงฆ์ 238 วัด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง พระครูอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า แม้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น แต่พระจะต้องยืนหยัดอยู่กับวัดและประชาชน พร้อมทั้งคัดค้านที่จะให้พระใส่เสื้อเกราะ เพราะไม่เหมาะสม และอาจเป็นการท้าทาย
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org