หน้าแรก
 
กลด พิมพ์
๗ มกราคม ๒๕๔๘

กลด คือร่มขนาดใหญ่ มีด้ามยาวถอดเก็บได้ ที่ชายร่มมีผ้ามุ้งเย็บติดโดยรอบ หรือมีมุ้งขนาดใหญ่ครอบต่างหาก กลดใช้เป็นบริขารพิเศษของพระธุดงค์ หรือพระที่เดินทางไกลสมัยก่อน เวลาเดินทางหรือเดินธุดงค์ท่านจะถอดด้ามและพับร่มใส่ไว้ในถุงพิเศษแล้วแบกหรือสะพายไป จึงเมื่อเห็นพระแบกกลดเดินทางหรือปักกลดอยู่ก็รู้กันว่าเป็นพระธุดงค์

ธรรมเนียมการอยู่กลดเป็นอุบายวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่นอนและความยึดติดในที่นอน และทำให้กิเลสเบาบางได้อย่างหนึ่ง ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ อยู่กลดหมดทุกข์” นั่นแล


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org