หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร หนังสือธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
เส้นทางมาวัด วัฒนธรรมชาวพุทธ ความหมายกัลยาณมิตร จุดออกรถมาวัด บทเพลงธรรมะ ดาว์ดโหลด

 

 

 

 


M U S I C    F R O M    P A N C A S I K K H A    S T U D I O

เพลงบรรเลงและบทสวดมนต์ต่างๆ

 
     
 
     
 
บทสวดธรรมกายานุสติกถา
   

สัพพัง ชิตัง เม พละเดชะจอมไตร

นบธรรมกายใส สถิตในนฤพาน

อสงไขยหลายล้านโกฏิ รังสิโชตนาการ

เชื่อมกายพุทธญาณ กลั่นแก้โลกพ้นโศกตรม

กายธรรมงดงามนัก วรลักษโณดม

สรรพางค์สง่าสม มหาบุรุษทั้งกายา

เกตุบัวตูมใสเด่น กายดั่งเช่นเพชรโสภา

รู้แจ้งทั้งโลกา สถิตอยู่ทุกผู้คน

กลางกาย ณ ฐานเจ็ด ทางสำเร็จอริยผล

หยุดใจในบัดดล กลางกมลละไมละมุน

กายธรรมผุดเป็นสาย แผ่ขยายพระพุทธคุณ

อู่แห่งทะเลบุญ ยากจะหาใดเปรียบปาน

กายธรรมเป็นธรรมขันธ์ มิแปรผันนิรันดร์กาล

เป็นอัตตาแหล่งสราญ ที่ระลึกและพึ่งพา

รวมแปดหมื่นสี่พัน ธรรมขันธ์อภิญญา

จรณะพร้อมวิชชา ปฏิสัมภิทาญาณ

สมบัติพระจักรพรรดิ ไม่ถ้วนรัตน์มหาศาล

มณีทิพย์ท่วมพิมาน แดนสราญผองเทวา

เมื่อเทียบธรรมรส สุขทั้งหมดสามโลกา

ดังธุลีในนขา บ่ปานเทียบพระธรรมกาย

ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญมิเสื่อมคลาย

ขอพรพระธรรมกาย แผ่ขยายกลางใจชน

รู้แจ้งวิชชาเลิศ ให้ประเสริฐด้วยมรรคผล

ทิพย์ธรรมทั่วแดนดล ตามป้องปกดังแก้วตา

โลกียอริยทรัพย์ คณานับทุกชีวา

ติดกลางดวงธรรมา ประสบสุขทุกกัลป์กาล

เปี่ยมด้วยบุญฤทธิ์ กลั่นพิชิตพญามาร

เป็นสมุจเฉทประหาณ บรรลุถึงที่สุดธรรม ฯ

อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หน้าหลัก


 ดาวน์โหลดเพลง เพียงคลิ้กเมาส์ขวาแล้วเลือก Save Target As แล้วเลือกที่เก็บไว้ในเครื่องท่าน แนะนำติชมได้ที่
support@kalyanamitra.org
 
เพลงธรรมะ เพลงพุทธศาสนา บทเพลงธรรมะ เพลงวัด บทสวดมนต์ ฟังเพลงธรรมะ เพลงบรรเลงธรรมะ เพลงคุณธรรม เพลงสอนใจ เพลงสอนศีลธรรม สื่อธรรมะ ดาวน์โหลดเพลงธรรมะ เพลงธรรมะไพเราะ เพลงธรรมะทันสมัย เพลงธรรมะประยุกต์ dhamma song buddhist song buddhism song download dhamma song dhamma lyric