หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร หนังสือธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
เส้นทางมาวัด วัฒนธรรมชาวพุทธ ความหมายกัลยาณมิตร จุดออกรถมาวัด บทเพลงธรรมะ ดาว์ดโหลด

 

 

 

 


M U S I C    F R O M    P A N C A S I K K H A    S T U D I O

เพลงบรรเลงและบทสวดมนต์ต่างๆบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย

พระพุทธคุณ

     (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลสมาร บ มิหม่นมิหมองมัว
     หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร
     องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
     ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
     พร้อมเบญจพิธจัก- ษุ จรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
     กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
     ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ)


พระธรรมคุณ

     (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาทร 
ดุจดวงประทีปชัชวาล
     แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล
     ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
     สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
     อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
     คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
     ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา ฯ (กราบ)

พระสังฆคุณ

     (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
     เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
     โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
     เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
     เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
     สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
     ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน
     ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
     จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ (กราบ)

อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หน้าหลัก


 ดาวน์โหลดเพลง เพียงคลิ้กเมาส์ขวาแล้วเลือก Save Target As แล้วเลือกที่เก็บไว้ในเครื่องท่าน แนะนำติชมได้ที่
support@kalyanamitra.org
 
เพลงธรรมะ เพลงพุทธศาสนา บทเพลงธรรมะ เพลงวัด บทสวดมนต์ ฟังเพลงธรรมะ เพลงบรรเลงธรรมะ เพลงคุณธรรม เพลงสอนใจ เพลงสอนศีลธรรม สื่อธรรมะ ดาวน์โหลดเพลงธรรมะ เพลงธรรมะไพเราะ เพลงธรรมะทันสมัย เพลงธรรมะประยุกต์ dhamma song buddhist song buddhism song download dhamma song dhamma lyric