หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร หนังสือธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
เส้นทางมาวัด วัฒนธรรมชาวพุทธ ความหมายกัลยาณมิตร จุดออกรถมาวัด บทเพลงธรรมะ ดาว์ดโหลด

 

 

 

 


M U S I C    F R O M    P A N C A S I K K H A    S T U D I O

เพลงบรรเลงและบทสวดมนต์ต่างๆ

 


บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุณี

…..ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์
นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม
เอกสงฆ์พระนาม จัน- ทสโร วิสุทธิ์สม
ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ
ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย
พลีชีพถวายศาสน์ มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หยุดนิ่งสนิทใน หฤทัย ณ กลางกาย
ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์
วิชชาพระชาญเชีี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร
ปราบสิ้นกิเลสราน อภิบาลมหาชน
รู้แจ้งกระจ่างจินต์ พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
ยอมตายมิยอมแพ้ มนะแน่มิแปรผัน
กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี
ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์
ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญพิพัฒน์ผล
ขอพร พระมงคล- เทพมุนี พิชิตมาร
อวยชัยมลายโศก นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี
รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิช์ชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี สุขะสันต์นิรันดร์กาล ฯ

อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549


หน้าหลัก


 ดาวน์โหลดเพลง เพียงคลิ้กเมาส์ขวาแล้วเลือก Save Target As แล้วเลือกที่เก็บไว้ในเครื่องท่าน แนะนำติชมได้ที่
support@kalyanamitra.org
 
เพลงธรรมะ เพลงพุทธศาสนา บทเพลงธรรมะ เพลงวัด บทสวดมนต์ ฟังเพลงธรรมะ เพลงบรรเลงธรรมะ เพลงคุณธรรม เพลงสอนใจ เพลงสอนศีลธรรม สื่อธรรมะ ดาวน์โหลดเพลงธรรมะ เพลงธรรมะไพเราะ เพลงธรรมะทันสมัย เพลงธรรมะประยุกต์ dhamma song buddhist song buddhism song download dhamma song dhamma lyric