หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร หนังสือธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
เส้นทางมาวัด วัฒนธรรมชาวพุทธ ความหมายกัลยาณมิตร จุดออกรถมาวัด บทเพลงธรรมะ ดาว์ดโหลด

 

 

 

 


M U S I C    F R O M    P A N C A S I K K H A    S T U D I O

เพลงบรรเลงและบทสวดมนต์ต่างๆ

 
 
บทสวดสรรเสริญ
มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน
 
      ก้มกราบนมัสการ
 
ชินะญาณพิสุทธิ์สรร
บูชามหาสุวรรณ-
 
นิธิ พราวอร่ามพราย
ตั้งจิตอธิษฐาน
 
นิธิกาญจน์กระจ่างใจ
หล่อองค์พระธรรมกาย
 
จะสถิต ณ เจดีย์
สืบทอดพระศาสนา
 
จิระกว่าลุพันปี
แหล่งบุญญะบารมี
 
พหุชนพนมกร
ขอบุญกุศลล้ำ
 
วรธรรมประทานพร
ถึงธรรมพระชินวร
 
มนะเชี่ยววิช์ชาชัย
ได้กายพิสุทธิ์ครอง
 
ฉวิผ่องและอำไพ
ดั่งองค์พระจอมตรัย
 
สิริเลิศนิยมชม
พรั่งพร้อมคุณานัก
 
วรลักษโณดม
งดงามสง่าสม
 
มนะพร้อมพจีกาย
มีทรัพย์มหาศาล
 
บริวารก็มากมาย
ชื่อเสียงขจรจาย
 
จิรโรจน์ระีบือนาม
เปี่ยมบุญญะปัญญา
 
ปฏิภาณะติดตาม
ส่งเสริมประสบความ
 
ชนะสิทธิสมใจ
ขอองค์พระไตรรัตน์
 
สิริวัฒน์สวัสดิ์ชัย
คุ้มภพและโลกให้
 
สุขะสันต์นิรันดร์กาล
สิ้นทุกข์มลายโศก
 
วิปโยคและกันดาร
สู่แดนเกษมศานต์
 
จระถึงที่สุดธรรม

 ดาวน์โหลดเพลง เพียงคลิ้กเมาส์ขวาแล้วเลือก Save Target As แล้วเลือกที่เก็บไว้ในเครื่องท่าน แนะนำติชมได้ที่
support@kalyanamitra.org
 
เพลงธรรมะ เพลงพุทธศาสนา บทเพลงธรรมะ เพลงวัด บทสวดมนต์ ฟังเพลงธรรมะ เพลงบรรเลงธรรมะ เพลงคุณธรรม เพลงสอนใจ เพลงสอนศีลธรรม สื่อธรรมะ ดาวน์โหลดเพลงธรรมะ เพลงธรรมะไพเราะ เพลงธรรมะทันสมัย เพลงธรรมะประยุกต์ dhamma song buddhist song buddhism song download dhamma song dhamma lyric