หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร สื่อธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
เส้นทางมาวัด about us จุดออกรถมาวัด บทเพลงธรรมะ wallpaper
 
      ย้อนอดีตไปเมื่อวันเพ็ญ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ครั้งนั้นพระภิกษุสด จนฺทสโร ได้อุทิศชีวิต
ปฏิบัติธรรม จนค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้ท่าน ได้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ต่างก็มี พระธรรมกายอยู่ภายในตัว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการเจริญสมาธิ ภาวนาอันนำมาซึ่งความสุขที่แท้ จริงจากภายใน


      นับจากนั้นมา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ทุ่มเทเผยแผ่วิชชา ธรรมกาย จนมีผู้สนใจมาศึกษาและฝากตัวเป็นศิษย์เป็น จำนวนมาก หนึ่งในบรรดาศิษย์ของท่านที่ประสบความ สำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในการศึกษาวิชชาธรรมกายชั้น
สูง คือ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เคยได้รับคำชมจาก หลวงปู่ว่า "ลูกจันทร์นี่ หนึ่งไม่มีสอง"

      หลังจากหลวงปู่วัดปากน้ำมรณภาพแล้ว คุณยายได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายสืบ ต่อมาตามคำสั่งของหลวงปู่ จนกระทั่งมีนิสิตผู้หนึ่งซึ่งรักการปฏิบัติธรรมอย่าง ทุ่มเทชีวิตจิตใจ มาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม ต่อมานิสิตผู้นั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีฉายาว่า "ธัมมชโย" นับแต่นั้นมา หลวงพ่อธัมมชโยได้อบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติ แก่สาธุชนที่บ้านธรรมประสิทธิ์ ในเขตวัดปากน้ำ โดยมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างเนืองแน่น
 
 
 
      ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่อธัมมชโยและหมู่คณะได้ก่อตั้ง "วัดพระธรรมกาย" ขึ้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติ ธรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อรองรับงานเผยแผ่วิชชา ธรรมกายไปทั่วโลก โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ "สร้างวัดให้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมของชาวโลก สร้างพระ ให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม"

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือหลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอน ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มกำลัง จนมี ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเพิ่มมากขึ้น จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านจึงดำริให้ผลิตรายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาไปสู่มหาชน ทุกมุมโลก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางช่อง DMC ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อสานต่อ มโนปณิธานของหลวงปู่ และคุณยาย ในการสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลก
ดูภาพขนาดใหญ่
   วิธีการดูแผนที่   ถ้าต้องการขยายภาพ ให้คลิ๊กเมาสขวาที่รูป แล้วเลือก Zoom In เมื่อมีรูปมือ สามารถคลิ๊กเลื่อนภาพไปมาได้ เมื่อต้องการย่อภาพให้เล็กลง ให้คลิ๊กเมาส์ขวาที่รูป แล้วเลือก Zoom Out

  อิ่มบุญทุกวันกับกิจกรรมบุญมากมาย
๐๖.๐๐ น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์
๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารที่หอฉันคุณยาย
๐๘.๐๐ น. พิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
๐๙.๐๐ น. พระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิ ฝึกทำใจใสๆ สำหรับคนใหม่ ณ ห้องใจสบาย หอฉันคุณยาย และกิจกรรมชมวัดปฏิบัติธรรม (เฉพาะวันเสาร์) ที่สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย
๑๐.๓๐ น. พิธีกดปุ่มน้ำตกธารทอง ณ หอฉันคุณยาย พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหาร ณ หอฉันคุณยายฯ
๑๒.๓๐ น. ฝึกสมาธิเบื้องต้นและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ อย่างเป็นกันเอง ณ ห้องใจสบาย หอฉันคุณยาย
๑๘.๐๐ น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์
๑๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ บ้านแก้ว เรือนทอง ของคุณยาย บริเวณทิศเหนือของ สภาธรรมกายสากล
 ๐๘.๐๐ น. ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ จุดอธิษฐานธรรม สภาธรรมกายสากล เสา L3 และ G3
 ๐๘.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
 ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน
 ๑๒.๑๕ น. ชมรายการสู้ต่อไป
 ๑๓.๔๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ / อธิษฐานจิต / แผ่เมตตา / พิธีมอบของที่ระลึก / ถวายปัจจัยบูชาธรรม
 ๑๕.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวให้โอวาทแก่สาธุชน
 ๑๕.๓๐ น. พระภาวนาวิริยคุณ แสดงพระธรรมเทศนาแก่สาธุชน
 ๑๗.๑๕ น. คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๐๐ รูป
 ๑๘.๐๐ น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์

บริการรถบัส มาวัดพระธรรมกาย จุดออกรถใกล้บ้าน สะดวกสบาย ทุกๆ วันอาทิตย์ สอบถามเวลาและบริเวณ จุดออกรถได้ที่ โทร. (๐๒) ๘๓๑-๒๑๓๐-๓

  การเดินทางไปและกลับจากวัด ท่านสามารถใช้บริการได้ดังต่อไปนี้
 • เดินทางโดยรถรับ-ส่ง ซึ่งไม่คิดค่า บริการ มีจอดตามจุดต่างๆ
 • รถประจำทางทั่วไป (ออกจากกรุงเทพฯ ไปรังสิต)
 • ๑. ออกจากสนามหลวง(ฝั่งประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  ๒. ออกจากสวนจตุจักร
  ๓. ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ด้านหน้าตึกสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕)
    - ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รถออกจากจุด รับส่ง เพื่อนำท่านสู่วัด
  - ๑๘.๓๐ น. รถออกจากลานจอด เพื่อนำท่านกลับกรุงเทพฯ
   ๑. รถเมล์ปรับอากาศ ถึงแยกบางขันธ์ สาย ๒๙, ๓๙, ๕๑๐, ๕๒๐
   ๒. รถเมล์ธรรมดา ถึงแยกบางขันธ์ สาย ๒๙, ๓๙, ๓๕๖
   ๓. จากตลาดรังสิตด้านตะวันตก หรือ ฝั่งห้างเทสโก้โลตัส รังสิต ให้ขึ้นรถเมล์ ธรรมดา สีเขียว สาย ๑๐๐๘ (รังสิต- หนองเสือ) รถผ่านหน้าวัด
 • เดินทางโดยรถยนต์
 • รถแท็กซี่
 •   จากกรุงเทพฯ ถึงวัดพระธรรมกาย ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
    จากสนามบินดอนเมือง ถึงวัดพระธรรมกาย ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
   
  หมายเหตุ  การแต่งกายมาวัด ควรใส่ชุดสีขาว หรืออย่างน้อยใช้เสื้อสีขาว หรือชุดสุภาพเรียบร้อย
  ภาพวิดิทัศน์ บรรยายเส้นทางการเดินทางมาวัด -> 56k | 128k
  (กด click ขวา save as target เพื่อรับชมที่เครื่อง)
   
   
  www.kalyanamitra.org