คำถามที่ถามบ่อย

1.อะไรคือสมัครรับเมล์ธรรมะ (Dhammamail , D-mail)
ธรรมะเมล์คือ การรับ จดหมายอิเลคทรอนิกส์อันประกอบด้วย ธรรมะ หรือ กำหนดการงานบุญ สำหรับ ชาวกัลยาณมิตร ซึ่งสามารถสมัครได้ฟรี และ สามารถยกเลิกได้เมื่อคุณได้รับเมล์ฉบับแรกจากเรา คุณสามารถ forward ต่อได้โดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆ เพียงแต่ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ ผู้ส่งกรุณายังคง credit ของผู้ส่งในจดหมายด้วย

2.ระยะเวลาการส่ง
ทีมงานจะคัดสรร หัวข้อธรรมะ และ ส่งประจำทุกสัปดาห์ ประมาณสัปดาห์ ละ 1-2 ฉบับ เมื่อสมาชิกต้องการบอกเลิกให้ อ่านวิธีการในจดหมาย
3.การนำเสนอข้อติชม หรือ อยากเขียนบทความธรรมะ
ทีมงานจะรับข้อเสนอแนะ ทุกอย่าง ผ่านทางอีเมล์ โดย ท่านตอบกลับ (reply) เมล์ที่ส่งดังกล่าว หรือ อยากเสนอบทความธรรมะ ก็ใช้วิธีเดียวกัน