ท่านคิดบ้างไหม...

ถ้าเอาเหล้า บุหรี่ ออกจากตัวท่านเสีย ท่านจะมีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีต่อไป หากประสงค์เช่นนั้น ขอให้ปฏิบัติดังนี้

- ทบทวนตัวเองทุกวันถึงส่วนดี และส่วนเสียของเหล้า และบุหรี่

- ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเทียบเคียงกับชีวิตที่ติดเหล้า บุหรี่ และไม่ติดเหล้า บุหรี่

- หันมองหน้าลูกเมีย หรือผู้ที่ท่านรัก เคารพ และคำนึงถึงคำแนะนำของบุคคลเหล่านั้น

- นึกถึงภารกิจที่ท่านมีต่อครอบครัว และอนาคตของท่านเอง

- ตัดสินใจวันนี้เสียว่าจะดื่มต่อไป หรือจะหยุด

- คิดว่าจะรู้ ละ เลิก เมื่อใด หรือจะตายไปกับเหล้าบุหรี่

- ถ้าจะหยุดคิดว่าจะทำอย่างไรดี ทำใจแข็ง สัญญากับผู้ที่เรารักว่าจะเลิกดื่ม

- การเลิกเหล้า บุหรี่ มี 3 วิธี การใช้พฤติกรรมกลุ่ม ,การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และการใช้ยา

มีสถานบริการทั่วไปทุกโรงพยาบาลของรัฐ

- ปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านอดเหล้า บุหรี่อย่างเคร่งครัด

- วางตัวให้ห่าง และห่างจากเพื่อนที่ติดเหล้า บุหรี่ หันมาคบกับกลุ่มเพื่อนที่สนใจกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา ดนตรี สิ่งดีๆที่ท่านชอบ สิ่งที่ท่านทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของเหล้า บุหรี่

ฤทธิ์ของเหล้า บุหรี่มีมากมาย ควรหยุดเสียแต่วันนี้

DMC Channel รายการธรรมะที่สบายๆ เข้าใจง่าย ให้ทั้งความรู้ และความบันเทิง
ในรูปแบบที่ทันสมัย มีทั้งภาพ เพลง สารคดี การ์ตูน Animination ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการหลากหลายใน DMC Channel

DMC Channel มีความรู้ใหม่ ที่น่าสนใจ พร้อมให้คุณมาพิสูจน์ทุกวัน ทุกคำถามที่คุณอยากรู้ เช่น คนเราเกิดมาจากไหน ตายแล้วไปไหน ชะชีวิตฟ้าลิขิตจริงหรือ สวรรค์มีจริงไหม นรกอยู่ตรงไหน กฏแห่งกรรมเป็นอย่างไร ภูต ผี ไสยศาสตร์ เรื่องลึกลับมีจริงไหม สิ่งที่หาคำตอบไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

DMC Channel รายการธรรมะตลอด 24 ชั่วโมง ที่สร้างความสุขให้ทุกคน ให้ทั้งความสุข สนุกสนาน สอนให้เด็กๆ เป็นคนเก่งและดี เชื่อฟังพ่อแม่ มีความกตัญญู ห่างไกลยาเสพติด ช่วยให้ผู้สูงอายุมีที่พึ่ง ไม่เหงา ใจผ่องใสเบิกบาน ผู้ใหญ่วัยทำงานดูแล้วผ่อนคลาย สบายใจ ได้ข้อคิด สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2901-1616

นานาทรรศนะ

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ยูคอม (ucom)

DMC เป็นสื่อที่เปิดโลกทัศน์ ให้ความสว่าง
ให้ปัญญา กับผู้คนในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะนำสันติสุขมาสู่ชาวโลก
ที่เราจะได้เห็นโดยเริ่มต้นจากบ้านของคนทุกชาติ ทุกศาสนา

ส.ว.ผ่อง เล่งอี้ ประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ตั้งแต่ติดจานดาวธรรมทำให้ในครอบครัวของผมมีความสุข สิ่งที่เคยกังวล คือ หลานชอบดูทีวี พอผมเอาจานดาวธรรมไปติดที่บ้านหลานไม่ดูทีวี แต่กลับมาดูรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน
วิทยาจากจานดาวธรรม

อ.ถาวร ชัยจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนฐานบินกำแพงแสน ผู้บริหารดีเด่นเขตการศึกษา 5 ปี 2540

สำหรับวิชาความจริงของชีวิตใน DMC ผมคิดว่า ครูและนักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา เพราะถ้าไม่รู้จะดำเนินชีวิตผิดพลาด ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะครู ยิ่งมีความจำเป็นต้องรู้ เพราะนำไปสอน และพัฒนาศักยภาพของลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่งและดีได้

ด.ญ. เปี่ยมรัก หัตถกิจโกศล
ด.ญ เปี่ยมปีติ หัตถกิจโกศล
ศิลปินนักร้อง


จานดาวธรรมได้เปลี่ยนชีวิตของน้องปิ๊งมาก จากเด็กที่อารมณ์ร้อนเป็นเด็กที่ใจเย็น และเชื่อฟังพ่อแม่
นิ๊งได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม การใช้ชีวิตไม่ประมาท ได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง และได้สร้างบุญ สร้างบารมีพร้อมกันเป็นหมู่คณะ

ท่านสามารถรับชมและรับฟังรายการ DMC Channel ได้จาก

DMC Satellite หรือจานดาวธรรม การรับชม DMC Channel ผ่านจานดาวเทียม ท่านสามารถรับชมรายการได้ฟรีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนใดๆ สมัครเป็นสมาชิก และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2901-1616

DMC broadband การรับชม DMC Channel ผ่านเครือค่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้

DMC Mobie DTAC ที่เบอร์ *11072 การรับฟัง DMC Channel ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เบอร์ *11072 และ wap.dmc4u.com