สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๗ เรื่อง กรรม

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๗ เรื่อง กรรม โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๗ เรื่อง กรรม

พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน"

โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๗ เรื่อง กรรม โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

 • กรรมเก่าเฝ้าติดตาม 
  17:08  นาที
 • กรรมที่ลบหลู่คุณท่าน ๑ 
  17:45  นาที
 • กรรมที่ลบหลู่คุณท่าน ๒ 
  17:29  นาที
 • กรรมที่ไม่คิดว่าจะเป็นกรรม ๑ 
  16:55  นาที
 • กรรมที่ไม่คิดว่าจะเป็นกรรม ๒ 
  16:07  นาที
 • กรรมใดใครก่อ 
  17:25  นาที
 • กรรมนี้ต้องชดใช้ 
  17:14  นาที
 • พ้นกรรมเพราะการอุทิศส่วนกุศล 
  16:26  นาที
 • กระแสแห่งกรรม ๑ 
  17:43  นาที
 • กระแสแห่งกรรม ๒ 
  17:37  นาที
 • ชีวิตถูกลิขิตด้วยกรรม 
  17:09  นาที
 • กุศลกรรมนำชีวิตพ้นภัย 
  17:15  นาที
 • พฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อม 
  16:44  นาที
 • กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น 
  17:03  นาที
 • ผลแห่งวาทกรรม ๑ 
  16:33  นาที
 • ผลแห่งวาทกรรม ๒ 
  16:25  นาที
 • วิบากของอนันตริยกรรม ๑ 
  13:09  นาที
 • วิบากของอนันตริยกรรม ๒ 
  12:45  นาที
 • วิบากของอนันตริยกรรม ๓ 
  14:05  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๑ 
  14:48  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๒ 
  16:09  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๓ 
  14:46  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๔ 
  14:56  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๕ 
  15:01  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๖ 
  15:08  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๗ 
  15:01  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๘ 
  15:26  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๐๙ 
  15:11  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๐ 
  15:02  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๑ 
  15:17  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๒ 
  14:03  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๓ 
  16:05  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๔ 
  15:47  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๕ 
  15:56  นาที
 • วิบากกรรมของผู้ทำปิตุฆาต ๑๖ 
  15:19  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต