สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๙

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๙ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๙

พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน"

โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

 

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๙ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร 
  17:39  นาที
 • แทนคุณอันสุดซึ้งต้องให้เข้าถึงธรรม 
  16:49  นาที
 • เวสารัชชธรรม ๔ 
  17:55  นาที
 • การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม ๑ 
  17:09  นาที
 • การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม ๒ 
  15:49  นาที
 • ปริศนาธรรมจอมปลวก ๑ 
  17:21  นาที
 • ปริศนาธรรมจอมปลวก ๒ 
  17:24  นาที
 • ธรรมโอสถ 
  17:21  นาที
 • อนันตรายิกธรรม 
  17:09  นาที
 • มีปัญญาพาพ้นภัย 
  14:22  นาที
 • เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยธรรม 
  16:43  นาที
 • ธรรมดาจิตมนุษย์ไม่มั่นคง ๑ 
  16:38  นาที
 • ธรรมดาจิตมนุษย์ไม่มั่นคง ๒ 
  16:42  นาที
 • จับดีมีดวงตาเห็นธรรม 
  17:12  นาที
 • สูงส่งด้วยคุณธรรมภายใน 
  17:05  นาที
 • วาทะธรรมของพระสิริมิตตเถระ 
  17:14  นาที
 • ปริศนาธรรม ๑ 
  15:20  นาที
 • ปริศนาธรรม ๒ 
  15:44  นาที
 • ไม่เคารพในธรรม 
  13:47  นาที
 • ปริญญาทางธรรม 
  15:25  นาที
 • รุกขธรรมของเทวดา 
  14:52  นาที
 • ลักษณะของผู้ทรงธรรม 
  15:10  นาที
 • ขาดปัญญาปัญหาเกิด 
  14:53  นาที
 • ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม 
  18:36  นาที
 • ปัญญาคือแสงสว่าง 
  17:55  นาที
 • ปัญญาพาพ้นภัย ๑ 
  16:47  นาที
 • ปัญญาพาพ้นภัย ๒ 
  17:10  นาที
 • พระปัญญาบริสุทธิ์ 
  16:20  นาที
 • ต้องใช้ปัญญาปัญหาจะหมดไป 
  17:03  นาที
 • ใช้ปัญญาก่อนตัดสินใจ 
  16:51  นาที
 • มองด้วยปัญญาพาให้หลุดพ้น 
  17:11  นาที
 • มีปัญญาชีวาสดใส 
  16:29  นาที
 • ปัญญารักษาชีวิต 
  17:07  นาที
 • ผู้รุ่งโรจน์ด้วยปัญญา ๑ 
  15:49  นาที
 • ผู้รุ่งโรจน์ด้วยปัญญา ๒ 
  16:08  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต