สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๒

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๒ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน" โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๒

พระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประมาณ

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๓๒ พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ

 • เส้นทางสู่ปรโลก 
  16:21  นาที
 • เปรต ๑๒ ตระกูล ๑ 
  17:22  นาที
 • เปรต ๑๒ ตระกูล ๒ 
  16:53  นาที
 • เปรต ๑๒ ตระกูล ๓ 
  17:24  นาที
 • เปรต ๑๒ ตระกูล ๔ 
  16:56  นาที
 • วัฏสังสารวรรณนา 
  26:30  นาที
 • เปรตงูยักษ์ 
  17:17  นาที
 • โลกุตตรภูมิ ๑ 
  18:23  นาที
 • โลกุตตรภูมิ ๒ 
  17:20  นาที
 • ปรทัตตูปชีวีเปรต 
  17:18  นาที
 • เปรตกินมูตรคูถ 
  15:30  นาที
 • ความหลากหลายของเปรต ๑ 
  17:23  นาที
 • ความหลากหลายของเปรต ๒ 
  16:30  นาที
 • สังสารวัฏน่าเบื่อหน่าย 
  17:14  นาที
 • ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต 
  17:20  นาที
 • อสุรกายภูมิ 
  16:34  นาที
 • ดิรัจฉานภูมิ 
  16:29  นาที
 • ดินแดนคนบาป ๑ 
  17:23  นาที
 • ดินแดนคนบาป ๒ 
  17:18  นาที
 • ดินแดนคนบาป ๓ 
  17:06  นาที
 • ดินแดนคนบาป ๔ 
  17:21  นาที
 • มนุสสภูมิที่สร้างบารมี 
  16:32  นาที
 • โสฬสญาณ 
  16:50  นาที
 • ภูมิของพระโสดาบัน 
  17:55  นาที
 • ความสุขของพระโสดาบัน 
  17:24  นาที
 • ความประเสริฐของพระโสดาบัน 
  16:48  นาที
 • ภูมิของพระสกิทาคามี 
  17:22  นาที
 • ภูมิของพระอนาคามี 
  17:28  นาที
 • อรหัตภูมิ 
  17:14  นาที
 • พระอรหันต์รู้ได้ยาก 
  17:22  นาที
 • พระอรหันต์หาได้ยาก 
  17:17  นาที
 • กำเนิดอบายภูมิ 
  16:21  นาที
 • เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก 
  17:25  นาที
 • สุดขั้วของสังสารวัฎ 
  17:18  นาที
 • เส้นทางสู่ปรโลก 
  17:02  นาที
 • เตรียมพร้อมก่อนไปสัมปรายภพ 
  17:13  นาที
 • โชคดีที่รู้จุดหมายสูงสุด 
  17:08  นาที
 • เวียนเกิดสร้างบารมีในสองภูมิ 
  17:59  นาที
 • นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง 
  17:20  นาที
 • เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฎ 
  18:41  นาที

กลับสู่หน้าหลัก mp3

แจ้งเสีย


แสดงความเห็น :

ผู้เขียน :
กรุณากรอกตัวเลขตามที่เห็น : :


 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต