สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
ผลการปฏิบัติธรรม ลูกผู้หญิงหัวใจพระ ชุดที่ ๑

ผลการปฏิบัติธรรม บวชทุกครั้ง ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้า นำพาชีวิตพบสุขแท้จริง ความสุขอันบริสุทธิ์ที่ได้รับจากการประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่บุคคลใดได้รับแล้วย่อมก่อเกิดความรู้สึกของผู้ให้ทั้ง ๆ ที่ปกติมนุษย์ย่อมหวงแหนในสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขของตน แต่ครั้นเมื่อเข้าถึงประสบการณ์ภายในอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ต่างล้วนปรารถนาอยากให้ชาวโลก ทั้งหลายมีความสุขเช่นตนเองบ้าง

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • พิกุล ทุดปอ 
  09:57  นาที
 • ยุพวรรณ ประสาน 
  10:18  นาที
 • ฐิติรัตน์ พันธุ์บัว 
  08:15  นาที
 • ฐนิตา พวงมณี 
  12:56  นาที
 • ปิ่นเงิน สุเสนา 
  05:45  นาที
 • ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง 
  24:00  นาที
 • เกษณี บุญประเสริฐ 
  10:32  นาที
 • ศิกิต อุดมคุณากร 
  16:34  นาที
 • นกเล็ก มีอาษา 
  08:08  นาที
 • พรทิพย์ พันธุ์นนท์ 
  09:26  นาที
 • นุชนันท์ กันทะวัง 
  13:47  นาที
 • ละออง-คาริน นอยไมเออร์ 
  14:13  นาที
 • สุพรรณ์ษา ตะกรุดมูล 
  08:26  นาที
 • สามทหารหญิงจากอเมริกา 
  09:10  นาที
 • จิดาภา สระทองหน 
  15:37  นาที
 • ถุงเงิน อบพล 
  12:40  นาที
 • แพทย์หญิงลำพู โกศัลวิทย์ 
  14:12  นาที
 • รุ่งนภา คำบุญเรือง 
  11:38  นาที
 • กนกวรรณ จันทะวงศ์ศรี 
  14:08  นาที
 • ฐิติรัตน์ คงกะเรียน 
  08:24  นาที
 • สุภาวดี รักประสิทธิ์ 
  09:52  นาที
 • ทัสมา บุญบำรุง 
  10:40  นาที
 • ภัทราพร เขียนบุญเจริญ 
  07:15  นาที
 • สืบเนื่อง ดีใจ 
  10:52  นาที
 • อนงค์นาถ โพยะ 
  11:24  นาที
 • อรพันธุ์ ทองปกรณ์กุล 
  12:37  นาที
 • ปิยะพร ชูไทย 
  21:07  นาที
 • ชลอ บุญชื่น 
  15:02  นาที
 • สะอาด น้อยกลัด 
  09:29  นาที
 • สุวิมล เรืองกิจจิตนา 
  11:23  นาที

กลับสู่หน้าหลัก mp3

แจ้งเสีย


แสดงความเห็น :

ผู้เขียน :
กรุณากรอกตัวเลขตามที่เห็น : :


 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต