img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

พระของขวัญ


 

เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

“วันมหัศจรรย์ของโลก” 

 

 

พิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำ

“พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ” รอบมหาธรรมกายเจดีย์

เพื่ออัญเชิญท่านไปประดิษฐาน   ณ บ้านเกิด

มหาวิหารหลวงปู่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันเกิดครบรอบ ๑๒๖ ปีของท่าน 

 

 

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุณี (สด  จนฺทสโร) 

ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

 

          เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านเมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เหล่าศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันที่จะแสดงความกตัญญูรู้คุณท่าน ด้วยการสักการะบูชา และรวบรวมปัจจัยเพื่อสร้างรูปหล่อคล้ายองค์จริงของท่านแต่มีขาดใหญ่กว่าองค์จริง ถึง ๑๕ เท่าด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก ๑ ตัน ดังนั้นในวันครูธรรมกายของปีนี้ จึงได้มีพิธีอันเชิญรูปเหมือนทองคำของพระมงคลเทพมุนี รอบมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่ออัญเชิญท่านไปประดิษฐาน ณ บ้านเกิด มหาวิหารหลวงปู่ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเกิดครบรอบ ๑๒๖ ปีของท่าน

 

เหรียญที่ระลึกถึงบุญ

สำหรับผู้ทำหน้าที่ผู้นำรถปี ๒๕๕๓

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด