img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

กฐินธรรมชัย "สร้างทุกสิ่ง" ปี ๒๕๕๕

พระของขวัญ

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกายของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

 

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

 

พระผู้ปราบมาร

(หลวงปู่แก้วใส น้ำหนัก ๑.๕ กิโลกรัม)

หล่อจากภาชนะเครื่องแก้วที่ผ่านการบูชาข้าวพระมากกว่า ๕๐ ปี

 

 

 

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกายของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

มอบให้กับผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย "สร้างทุกสิ่ง" เพื่อตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ครั้งนี้

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

 

อาศรมบรรพชิต

อาคารพระผู้ปราบมาร

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

 

 

ห้องสวดมนต์

 

ชั้นบนสุดของอาคารใช้เป็นสถานที่ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นของพระสงฆ์

 

ห้องพักสงฆ์

 

ห้องที่สมถะเรียบง่ายเหมาะแก่สมณเพศนี้ จะเป็นสถานที่จำวัดให้คลายความเหนื่อยล้า

จากกิจวัตรกิจกรรม และเป็นที่ทำสมาธิแผ่เมตตา

แก่ผู้สร้างอาคารพระผู้ปราบมารก่อนจำวัดทุกคืน

(๑ ห้อง รองรับพระภิกษุได้ ๑๐ รูป)

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

อาศรมอุบาสิกา

อาคารคุณยาย หนึ่งไม่มีสอง

(คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง)

เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีบุญ ที่อุทิศชิวิตมาทำงานรับใช้พระศาสนา

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

อาคารจอดรถผู้มีบุญ

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

เพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุธศาสนา วิชชาธรรมกาย

อานิสงส์บุญกฐินธรรมชัย

           ๑. ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ

           ๒. ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

           ๓. ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา

           ๔. ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน

           ๕. ทำให้ได้เชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์

           ๖. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรมได้ง่าย

           ๗. ได้ชื่อว่ารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติ ให้เกิดเป็นบุญติดตัวไปในภพหน้า

           ๘. ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณงาม ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอันปราณีต และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

           ๙. ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา

           ๑๐. เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

ของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด