img{ max-width:100%; height:auto; }

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ หรือวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ
และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑)
พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา

 

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา

        

          ๒๒ เมษายน หรือวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ของทุกปี เป็นวันแห่งการสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ที่มีพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศ และพุทธบุตรใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมใจกันเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในพิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑)


         นอกจากนนั้น วันนี้ยังเป็น วันมอบกองทุน หนุน แรงใจช่วยครูใต้จาก ๔ จังหวัดภาคใต้ และที่พิเศษก็คือ มีพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา เพื่อใช้เป็นที่ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ทุกเหตุการณ์เกิดจากหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญกู ตเวทิตาของศิษยานุศิษย์ผู้ปรารถนาที่จะน้อมนำบุญมหาศาลถวายเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปีวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ในชีวิตนักสร้างบารมีที่สลักไว้ในความทรงจำและนำมาซึ่งมหาปีติสุดประมาณ

 

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา

พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วไทย

 

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา

พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑) พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญอาคารบุญรักษา และมหาสังฆทาน 30,000 วัด 22 เมษายน 2558

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด