ทำบุญให้สุดหัวใจ

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

ทำบุญให้สุดหัวใจ

 

            การที่เราจะออกแบบชีวิต  ให้ภพชาติต่อไป  เป็นเศรษฐีในระดับไหนนั้น   ก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในปัจจุบันนี้เป็นหลัก  เพราะฉะนั้นให้ทุ่มทำไปเถิด  บุญใหญ่จะได้บังเกิดขึ้นกับเรา  และถ้าจะให้ดีที่สุด  ก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ  สั่งสมบุญกันให้เต็มที่  ทั้งแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา กำลังพวกพ้องบริวาร 

            ทำกันไปให้สุดหัวใจ แล้วบุญใหญ่จะได้ก่อเกิดเป็นผลานิสงส์  ที่ไม่มีประมาณกับเรา  ที่จะทำให้เราประสบความสุขและความสำเร็จ ในชีวิตเป็นอัศจรรย์  เหมือนกับท่านผู้มีบุญในกาลก่อน  ที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง  และสมบัติอจินไตยบังเกิดขึ้น 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่